Τα προϊόντα που παρέχουμε είναι πάντα υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας.

Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο και η συνεχής παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών και προϊόντων, μας επιτρέπει να παρέχουμε την καλύτερη λύση σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

Η εταιρία μας διαθέτει:

  • Συστήματα υδραυλικής & μηχανικής ανύψωσης
  • Διάφορα είδη Ανελκυστήρα
  • Αυτόματες θύρες
  • Συστήματα ηλεκτρικών κομβιοδόχων:
    • ορόφων
    • θαλάμων
  • Θαλάμους