Υπηρεσίες Ανελκυστήρων

 • Συντήρηση / Επισκευή Ανελκυστήρα
 • Ανακαίνιση Ανελκυστήρων
 • Μελέτες / Πιστοποίηση
 • Εγκαταστάσεις ανελκυστήρων
 • Συντήρηση / Επισκευή Ανελκυστήρα

  Η Siskas Lift ασφαλίζει και συντηρεί με ευθύνη και συνέπεια κάθε είδος ανελκυστήρα σε ιδιωτικά, επαγγελματικά ή δημόσια κτήρια. Διαθέτοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό και αρκετούς τεχνικούς ανά περιοχή παρέχει τη δυνατότητα επιδιόρθωσης πιθανής βλάβης επί 24ωρου βάσεως εντός πολύ μικρού χρονικού διαστήματος.

  Η τακτική συντήρηση του ανελκυστήρα εξασφαλίζει την καλή λειτουργία του και την έγκαιρη διάγνωση και επισκευή βλαβών που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη χρήση του.
   
  Το τμήμα συντήρησης της εταιρείας υποστηρίζεται από το λογισμικό υλικό CRM, & ERP της πιο σύγχρονης έκδοσης για να καταγραφεί με ακρίβεια όλο το ιστορικό της λειτουργιάς του ανελκυστήρα και να βελτιώνει σημαντικά το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών της.

  Περισσότερα

 • Ανακαίνιση Ανελκυστήρων

  Με την ανακαίνιση ενός παλαιού ανελκυστήρα εκτός από την ασφάλεια επιτυγχάνεται η βελτίωση της άνεσης των επιβατών. Είμαστε σε θέση να παρέχουμε το σύνολο υπηρεσιών για να τον πλήρη εκσυχρονισμό του ανελκυστήρα σας.

  Περισσότερα

 • Μελέτες / Πιστοποίηση

  H Siskas-List με τους κατάλληλα εκπαιδευμένους τεχνικούς και επιστημονικό προσωπικό της,  δύναται να πιστοποιεί όλα τα είδη ανελκυστήρων που εγκαθιστά.

  Περισσότερα

 • Εγκαταστάσεις ανελκυστήρων

  Η στρατηγική της εταιρείας είναι να  εγγυάται στο μέγιστο την ασφάλεια, χρησιμοποιώντας υλικά άριστης ποιότητας και τηρώντας όλους τους κανόνες ασφαλείας που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

  Περισσότερα

 • Συντήρηση / Επισκευή Ανελκυστήρα
 • Ανακαίνιση Ανελκυστήρων
 • Μελέτες / Πιστοποίηση
 • Εγκαταστάσεις ανελκυστήρων