Συντήρηση / Επισκευή Ανελκυστήρα

Η Siskas Lift ασφαλίζει και συντηρεί με ευθύνη και συνέπεια κάθε είδος ανελκυστήρα σε ιδιωτικά, επαγγελματικά ή δημόσια κτήρια. Διαθέτοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό και αρκετούς τεχνικούς ανά περιοχή παρέχει τη δυνατότητα επιδιόρθωσης πιθανής βλάβης επί 24ωρου βάσεως εντός πολύ μικρού χρονικού διαστήματος.

Η τακτική συντήρηση του ανελκυστήρα εξασφαλίζει την καλή λειτουργία του και την έγκαιρη διάγνωση και επισκευή βλαβών που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη χρήση του.
 
Το τμήμα συντήρησης της εταιρείας υποστηρίζεται από το λογισμικό υλικό CRM, & ERP της πιο σύγχρονης έκδοσης για να καταγραφεί με ακρίβεια όλο το ιστορικό της λειτουργιάς του ανελκυστήρα και να βελτιώνει σημαντικά το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών της.