Μελέτες / Πιστοποίηση

H εταιρεία διαθέτει ξεχωριστό τμήμα πιστοποίησης το οποίο απαρτίζεται από έμπειρους μηχανολόγους μηχανικούς και επιμελείται κάθε είδους μελέτη και μηχανολογικά σχέδια ανελκυστήρων για την πιστοποίηση τους. Εφαρμόζοντας ένα πιστοποιημένο κατά ΙSO 9001:2008 σύστημα διασφάλισης ποιότητας και τηρώντας όλες τις διαδικασίες που ισχύουν για τις εγκαταστάσεις των ανελκυστήρων κατά 95/16/ΕΚ

H Siskas-List με τους κατάλληλα εκπαιδευμένους τεχνικούς και επιστημονικό προσωπικό της,  δύναται να πιστοποιεί όλα τα είδη ανελκυστήρων που εγκαθιστά.