Ανακαίνιση Ανελκυστήρων

 Με την ανακαίνιση ενός παλαιού ανελκυστήρα εκτός από την ασφάλεια επιτυγχάνεται η βελτίωση της άνεσης των επιβατών (π.χ ομαλή εκκίνηση χωρίς θορύβους και τραντάγματα, ισοστάθμιση στους ορόφους, κ.τ.λ) καθώς και δυνατότητα βελτίωσης της αισθητικής του, σε περίπτωση που ο διαχειριστής αποφασίσει να αντικαταστήσει τον παλαιό και φθαρμένο θάλαμο με έναν νέο.

Η ανακαίνιση των παλαιών ανελκυστήρων κρίνεται υποχρεωτική και γίνεται προκειμένου αυτοι να εκσυγχρονιστούν και να εναρμονιστούν με τα πρότυπα της κοινής Eυρωπαϊκής και Eλληνικής νομοθεσίας , εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο το επιθυμητό επίπεδο ασφαλείας για τους επιβαίνοντες.
Η Siskas Lift στα πλαίσια των κανονισμών που ισχύουν βάσει της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας για την ανακαίνιση των παλαιών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων, δύναται να παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών όπως:

Αρχική εκτίμηση του έργου και ενημέρωση σχετικά με τις διατάξεις τις νομοθεσίας για τον εκσυγχρονισμό του ανελκυστήρα.
Δυνατότητα προσφοράς εντός της ημέρας.
Επισκευή εντός σύντομου χρονικού διαστήματος για την ανακαίνιση του ανελκυστήρα.
Ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης-καταχώρησης του ανελκ/ρα.
Μεγάλη ποικιλία επιλογής θαλάμων.