• Ανελκυστήρες (ασσανσερ)
 • Θάλαμοι Ανελκυστήρων
 • Πόρτες Ανλκυστήρων
 • Πίνακες Ελέγχου Ανελκυστήρων
 • Ανελκυστήρες (ασσανσερ)
 • Θάλαμοι Ανελκυστήρων
 • Πόρτες Ανλκυστήρων
 • Πίνακες Ελέγχου Ανελκυστήρων

Τα προϊόντα που παρέχουμε είναι πάντα υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας.

Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο και η συνεχής παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών και προϊόντων, μας επιτρέπει να παρέχουμε την καλύτερη λύση σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

Η εταιρία μας διαθέτει:

 • Συστήματα υδραυλικής & μηχανικής ανύψωσης
 • Διάφορα είδη Ανελκυστήρα
 • Αυτόματες θύρες
 • Συστήματα ηλεκτρικών κομβιοδόχων:
  • ορόφων
  • θαλάμων
 • Θαλάμους