Υδραυλικός Πίνακας με Inverter
 • Οικονομία κατανάλωσης ενέργειας στην άνοδο έως 60%.Στην κάθοδο υπάρχει παραγωγή ενέργειας.
 • Μη ύπαρξη μέγιστων τιμών ρεύματοςκορυφής κατά την εκκίνηση. Το μέγιστο ρεύμα εκκίνησης δεν ξεπερνά ποτέ την ονομαστική τιμή του απαιτούμενου ρεύματος.
 • Αύξηση συντελεστή ισχύοςσυν.Φ έως 0.99.
 • Βελτιστοποίηση άνετης λειτουργίας.
 • Ρυθμιζόμενη ταχύτητα επιθεώρησης.
 • Δεν επηρεάζεταιη λειτουργία από μεταβολές θερμοκρασίας περιβάλλοντος ή μεταβολές θερμοκρασίας λαδιού.
 • Δεν ανεβάζει θερμοκρασίαυδραυλικού υγρού (έως 70% μείωση σε σχέση με τους κλασικούς υδραυλικούς ανελκυστήρες).
 • Ταχύτητα καμπίνας μέχρι 1 m/s.
 • Ακριβής προσέγγιση πατώματος.
 • Κίνηση χάρη στο VVVF μοτέρ η οποία οδηγεί στη μείωση κατανάλωσης (kWh) έως 60% και έως 70% μείωση θέρμανσης λαδιού.
 • Κατάλληλο επίσης για εγκαταστάσεις υψηλής κίνησης και πολλών ορόφων,ώστε να αποφευχθούν τα ψυκτικά μηχανής.